Původní stránky

Organizace dne v mateřské škole


6.15 - 8.00

scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, didakticky zacílené činnost (záměrné i spontánní učení) ve skupinkách a individuálně, individuální práce s dětmi (i se zdravotním postižením a s odloženou školní docházkou)

8.15 - 8.30

ranní cvičení

8.30 - 9.00

hygiena, svačina

9.00 - 9.30

jazykové chvilky, smyslové hry, pokračování v didakticky zacílených činnostech 

9.30 - 11.30

pobyt venku

11.30 - 12.10

hygiena, oběd

12.10 - 14,00

hygiena, odpočinek, nespavý program předškoláků

14,00 - 14.20

svačina

14.20 - 16.00

odpolední zájmová činnost (dle zájmu pokračování didakticky zacílených činností)

 

        Vymezené časové úseky jsou pouze rámcové. 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj