Původní stránky

Adaptační kurz 6. třídy 2014


Ve dnech 4. a 5. 9. 2014 proběhl v prostorách školní družiny a na školním hřišti adaptační kurz 6. třídy.

Smysl adaptačního kurzu v 6. třídě spočíval v tom, že se všichni zúčastnění navzájem lépe poznali. V letošním školním roce do 6. třídy přestoupilo z okolních škol celkem 10 žáků a navíc má třídu nová paní učitelka třídní. Zařazené aktivity byly záměrně voleny tak, aby měli všichni přítomní možnost jednoduššího navázání vztahů v rámci třídního kolektivu a aby adaptace na nové prostředí byla pro žáky snazší. To vše se dělo mimo školní třídy.

V průběhu her si děti vyzkoušely pracovat v náhodně vytvořených skupinkách, vymýšlely společně různé strategie, překonávaly počáteční obavy a nedůvěru. Přece jen se někteří znaly krátkou dobu a musely se trochu oťukat.

K jednotlivým aktivitám přistupovali všichni přítomní se zájmem a zodpovědně, což sami potvrdili i při závěrečných reflexích. Pochvalovali si jednotlivé činnosti, ale i oběd, který absolvovali vždy pohromadě ve školní jídelně.

Fotografie z kurzu k nahlédnutí zde.                     

Mgr. Pavla Strasserová, školní metodik prevence

Mgr. Světluše Pospíšilová, třídní učitelka

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj