Původní stránky

Podnikavá škola


 

Certifikát Podnikavá škola

Od května 2018 jsme zapojeni v projektu Podnikavá škola od Scholy Empirici. V ČR je v tomto projektu zapojeno 43 škol. Cílem je v žácích probudit aktivitu, kreativitu, přemýšlení, spolupráci, komunikaci, dotahovat aktivitu do konce, nevzdávat se a umět překonat překážky. Pilotujeme pracovní listy Scholy Empirici. Uspořádali jsme spoustu projektových dnů na rozvoj dovedností do praktického života. Například Vánoční trhy, Škola naruby, Den pro předškoláky, Sametová revoluce, Ukliďme Česko,ukliďme Pilníkov, Sportovní den pro I.stupeň, Mimořádné situace, Mikuláš, Školní akademie, Podnikavá škola. Matěj Homolka natočil videomedailonek o S. Hurdálkové. T. Pachlová napsala k natočenému videomedailonku o Símě příběh, který byl v Praze patřil mezi čtyři nejlepší. Od prosince 2020 jsme v naší škole Centrum kolegiální podpory pro Podkrkonoší.

Naše největší odměna:

Získali jsme na začátku března Certifikát a plaketu "Podnikavá škola" od Scholy Empirici. Velmi si tohoto ocenění vážíme. 

Mgr.I. Skořepová, ředitelka školy

 

Článek k projektu Podnikavá škola (převzato z www.upice.cz)

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj Certifikát projektu