Původní stránky

Účast ZŠ a MŠ Pilníkov v projektech


Projekty v níž je zapojena Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov

 

 

Projekt

 

ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY
VÝUKY NA ZŠ A MŠ PILNÍKOV
III

 

je spolufinancován Evropskou unií.
Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových
kompetencích. Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019098

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt

UČÍME SE PODNIKAVOSTI

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudování odborné platformy 42 centerkolegiální podpory s kvalifikovanými pedagogickými pracovníky,kteří budou schopni efektivně sdílet a předávat své zkušenostiv oblasti podpory podnikavosti žáků základních škol.

 
 

 

 

 

Projekt

ŠABLONY II - ZVÝŠENÍ
A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY
NA ZŠ A MŠ PILNÍKOV
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00102
17
je spolufinancován Evropskou unií.

Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových
kompetencích.
Celková výše podpory: 1 266 896 Kč.

 

 

 

 

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj Certifikát projektu