Původní stránky

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018


 

 

Č. j.: 6/2017

Datum: 10. 4. 2017

 

ROZHODNUTÍ

 

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. Z zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

 

v základní škole Pilníkov od školního roku 2017/2018

 

u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

 

 

 

Pilníkov 10. 4. 2017

Datum zveřejnění rozhodnutí 11. 4. 2017

 

 

 

 

 

 

Originální dokument je k dispozici ZDE.

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj