Původní stránky

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019


 

 

Č. j.: 1/2018

Datum: 12. 4. 2018

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole, Pilníkov, okres Trutnov od školního roku 2018/2019

 

u dětí s těmito evidenčními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

 

Pilníkov 12. 4. 2018

Mgr. Ilona Skořepová, ředitelka školy

Datum zveřejnění rozhodnutí 13. 4. 2018

 

 

K dispozici v PDF.

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj