Původní stránky

Důležité - přihlášky!


Nazapomeňte odeslat do 15. 3. 2013 přihlášky na střední školy!

Nezapomeňte je doplnit o podpisy a lékařské potvrzení (kde je třeba)!


Zápisové lístky dostanou rodiče na rodičovských schůzkách v dubnu, nebo

si je vyzvednou u mne.

                                                                                      A. Křelinová

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj