Původní stránky

Druháci a počítače


Každou středu chodí druháci do počítačové učebny. Zde využívají zakoupené výukové programy i výukové hry na internetu, aby si zábavnou formou procvičili učivo českého jazyka, matematiky, prvouky i dopravní výchovy.

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj