Původní stránky

Hasičský záchranný sbor


V úterý 2. 10. 2012 se žáci 1. – 5. třídy účastnili projektového dne s názvem Hasičský záchranný sbor.

Nejprve shlédli interaktivní preventivní program Záchranný kruh, seznámili se s prevencí požáru, pravidly přivolání pomoci, základy poskytnutí první pomoci . Další část dopoledne jsme strávili na exkurzi u  hasičů v Trutnově. Zde si žáci prohlédli hasičská auta, vybavení a výstroj hasiče, vyzkoušeli si hašení požáru, stříhání hydraulickými nůžkami, výcvik hasiče v polygonu. Dětem se projektový den velice líbil a velký dík patří trutnovským hasičům za ochotu a trpělivost.

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj