Původní stránky

Informace pro rodiče – prevence rizikového chování na internetu


Vážení rodiče,
dovoluji si Vám oznámit, že v následujícím dokumentu jsou zveřejněny aktuální informace související s užíváním internetu (kyberšikana, šíření dětské pornografie apod.). Materiál vznikl ve spolupráci Policie ČR a PPP v Trutnově. Myslím si, že informace v něm obsažené jsou prospěšné pro každého rodiče.

Mgr. Pavla Strasserová, školní metodik prevence a výchovný poradce


Dokument ve formátu PDF Informace-kybersikana.pdf

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj