Původní stránky

Školní řád 2019 - 2020


 

 

Vydala:                                                                                Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov

Projednáno:                                                                        Pedagogickou radou 30. 8. 2019                                   

Účinnost:                                                                             od 2. 9. 2019

Ředitelka školy:                                                                 Mgr. Ilona Skořepová

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

I.                    Úvodní ustanovení

Školní řád je základní normou organizace. Stanovuje práva, povinnosti a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů žáků, zaměstnanců a zákonných zástupců žáků v souladu s platnými legislativními předpisy. Upravuje a vymezuje provoz a vnitřní režim organizace, podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a podmínky zacházení s majetkem. Obsahuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Legislativa:  Školní řád je vydán v souladu se zněním ustanovení §30, zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

Školní řád v plném znění je k dispozici zde...

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj