Původní stránky

Školní řád mateřské školy 2018 - 2019


 

 

 

 

Školní řád mateřské školy

 

Č.j. 60/2018

 

 

Účinnost od: 3. 9. 2018 (změna od 5. 9. 2018)

 

Na základě ustanovení §30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vydává ředitelka školy po projednání v pedagogické radě tento školní řád.

Plné znění k dispozici ZDE.

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj