Původní stránky

Školní řád mateřské školy 2020 - 2021


 

 

Školní řád mateřské školy

Č.j. 62/2020

 

Účinnost od: 1. 9. 2020

 

Na základě ustanovení §30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vydává ředitelka školy po projednání v pedagogické radě tento školní řád.

 

Plné znění dokumentu ve formátu PDF je k dispozivi zde.

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj Certifikát projektu