Původní stránky

Kurz dopravní výchovy


Žáci 4. třídy se rámci Dopravní výchovy celý školní rok pečlivě připravovali na získání Průkazu cyklisty.  6. 5. vyrazili spolu s žáky  3. třídy do Dvora Králové na Kurz dopravní výchovy, kde si napsali cvičné testy a hlavně  si vše v praxi vyzkoušeli na dopravním hřišti.  Den D nastal 10. 6. Teď už pouze čtvrťáci s mírnou nervozitou odjeli opět do Dvora Králové, aby získali "řidičák na kolo". Nejprve proběhly písemné testy a pak obávané dopravní hřiště s mnoha nástrahami v podobě jízdních pruhů, dopravních značek, předností v jízdě atd.
Nakonec byla úspěšná celá polovina třídy a dvěma dětem unikl vytoužený Průkaz cyklisty o jediný bodík!

Všem moc gratulujeme!!!

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj