Původní stránky

Multimediální učebna


V budově školy se nachází multimediální učebna vybavená interaktivní tabulí s vizualizérem pro kvalitní moderní interaktivní výuku. Přístupné jsou zde též čtyři dvoujádrové počítače s operačním systémem Windows 10,  MS Office 2007, přístupem ke školní síti s jejím programovým vybavením a k internetu. K dalšímu vybavení patří velké množství vyukových pomůcek pro fyziku a matematiku. Kapacita této učebny je 28 míst. Může být využita jak k výuce, tak k přednáškám, školením, či přezentacím učitelů i žáků.

 

   

Náhled do multimediální učebny

Náhled do multimediální učebny (2)

 


 

I zde mohou žáci využít školní sítě a internetu

Pracoviště učitele

Učebna během výuky

 

 

Multimedílní učebna

Kapacita učebny:

28 míst

(Počet PC)

4 + 1 učitelské

Další vybavení:

Interaktivní tabule pro ovládání perem, ozvučení, vizualizér a další audiovizuální prostředky. Velké množství učebních pomůcek pro odb. předměty FYZ, MAT, projektor.diapozitivů.

Připojení s internetu:

Vysokoryhlostní v rámci školní sítě

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj