Původní stránky

Několik typů pro rodiče a žáky


Několik typů pro rodiče vycházejících žáků (5. a 9. třídy):

- osobní konzultace s výchovnou poradkyní (VP) po předchozí telefonické domluvě
- vyčerpávající je portál www.infoabsolvent.cz
- Atlas školství v elektronické i tištěné podobě je k dispozici u VP                                                                                        
- žáci a žákyně devátého ročníku mají informace o aktuálních akcích a termínech na nástěnce výchovného poradenství v mezipatře

Pomoci mohou také:

- Pedagogicko-psychologická poradna Trutnov
- Úřad práce v Trutnově

Získávejte informace vždy jen u zodpovědných zdrojů!

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj