Původní stránky

NÁVRH PLÁNOVANÝCH AKCÍ na školní rok 2017/2018


NÁVRH PLÁNOVANÝCH AKCÍ  na školní rok 2017/2018

(mateřská škola)

 

ZÁŘÍ :

 • 4.9. zahájení školního roku – princové a princezny
 • vyhlášení tvořivých činností rodičů a dětí na celý školní rok: Vánoce, Brouček – bližší informace na nástěnce, stránkách školy

 

ŘÍJEN :

 • dopolední vycházka třídy Berušek ke koním - Skutilovi
 • Mravenčí stezka – předškoláci - výlet vlakem do Hostinné
 • dopolední vycházky třídy Sluníček ke koním u Ciprů, k daňkům, na vyhlídku
 • 10.10. bubenická dílna
 • 31.10.ORANŽOVÝ den (čím více oblečení a doplňků v dané barvě, tím lépe)
 • sběr usušených kaštanů pro zvířátka

 

LISTOPAD :

 • sběr usušených kaštanů pro zvířátka
 • zábavné tvořivé odpoledne s rodiči a dětmi
 • Den otevřených dveří
 • dopolední vycházky  třídy Berušek na vyhlídku
 • dopolední vycházka k rybníku na Letnou s předškoláky – větší okruh Pilníkovem  - cyklostezkou
 • dopolední vycházka třídy Sluníček do lesa
 • 14.11. divadelní představení MAKOVÝ MUŽÍČEK (UFFO Trutnov) – třída Sluníček – výlet vlakem

 

PROSINEC :

 • 1.12. Vánoční trhy v ZŠ
 • 5.12. – Čertoviny ( v maskách čertíků a čertic – prosíme připravit )
 • vánoční vystoupení v Domově seniorů – třída Sluníček
 • vánoce pro zvířátka – vycházka do lesa s myslivcem
 • 12.12. – vánoční besídka třídy Berušek
 • 19.12. vánoční besídka třídy Sluníček
 • 21.12. oslava vánoc v MŠ

 

LEDEN:

 • zimní branná vycházka s donáškou kaštanů do krmelce
 • zimní hrátky se sněhem – dle sněhových podmínek
 • 18.1. od 10,30 hodin divadelní představení O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH

 

ÚNOR:

 • SPORTOVNÍ DEN - výlet autobusem do zábavního centra v Hradci Králové – TONGO
 • 9. 2. Masopustní karneval – připravte, prosím, dětem veselé masopustní masky
 • návštěva knihovny v ZŠ  se třídou Sluníček
 • beseda s rodiči předškoláků na téma: Co má umět předškolák

 

BŘEZEN:

 • 29.3.schůzka rodičů
 • zábavné tvořivé odpoledne s rodiči a dětmi
 • návštěva farmy manželů Skutilových
 • KNIHA a JÁ – výstavka oblíbených knih dětí ze třídy Sluníček
 • 21.3. ŽLUTÝ den (čím více oblečení a doplňků v dané barvě, tím lépe) - vítání jara – jarní diskotéka

 

DUBEN:

 • návštěva 1.třídy a školní družiny s předškoláky
 • 18.4. od 10,30 hodin divadelní představení PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
 • 20.4. ZELENÝ den (čím více oblečení a doplňků v dané barvě, tím lépe) - oslava Dne Země
 • 30.4. ČARODĚJNICKÝ REJ (v maskách čarodějnic a čarodějů – prosíme připravit )
 • jízda zručnosti na kolech a koloběžkách – každá třída zvláš
 • ťexkurse ke koním na farmu manželů Ciprových se třídou Sluníček
 • návštěva rybníku s rybářem – každá tříd zvlášť

 

KVĚTEN:

.

 • výlet vlakem a poté pěšky do Chotěvic - Kateřina– pouze s předškoláky
 • 10.5.zápis do mateřské školy + Den otevřených dveří
 • besídka pro maminky
 • školní výlet do ZOO - výlet autobusem
 • 31.5. oslava svátku dětí s představením KOUZELNÍKA

 

ČERVEN:

 • rozloučení se školním rokem – půjdeme na nanuk
 • odpolední výlet autobusem a pěšky do Dolců s předškoláky

 

Rodičům předškoláků bude nabídnuto: lyžování předškoláků, plavecký výcvik

 

Přesné termíny jednotlivých akcí budou vždy předem vyvěšeny na nástěnce v mateřské škole

a na stránkách školy.

Případné změny budou vždy předem vyvěšeny na nástěnce v mateřské škole.

 

20.9.2017

 

 

 

 

 

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj