Původní stránky

Olympiáda v českém jazyce 2013, 8. třída


Ve dnech 27. a 28. 11. 2013 proběhlo v 8. a 9. třídě školní kolo Olympiády v českém jazyce. Vybraní žáci řešili úkoly z mluvnice a psali slohovou práci na téma „Možná se vám už také stalo, že…“. Z celkového počtu 18 žáků byli nejlepší tito: Tereza Hangurová (23 bodů), Jan Vysloužil (22 bodů) a Radek Píro (21 bodů), všichni z 9. třídy. Do okresního kola, které se koná 6. 2. 2014 v Trutnově, postupují T. Hangurová a J. Vysloužil, R. Píro je náhradník.

Všem soutěžícím děkuji za to, že přistoupili k zadaným úkolům zodpovědně a velmi se snažili. Postupujícím gratuluji a přeji úspěch v okresním kole.

 

Mgr. S. Pospíšilová

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj