Původní stránky

Omlouvání žáků ze školní družiny - pokyny


PRO ODCHODY ŽÁKŮ ZE ŠD V JINÉM ČASE, NEŽ KTERÝ JE UVEDEN V PŘIHLÁŠCE DO ŠD !!!

Vážení rodiče

V průběhu škol. roku platí tyto pravidla pro vyzvedávání a odchody žáků:

Žák/žákyně odchází pouze v čase, který je uvedený na přihlášce ŠD. Přihlášku lze upravit vícekrát během školního roku.

V ojedinělých  případech se může stát, že žák /žákyně by měla např. po obědě odcházet ze školní družiny sama/ sám a nemáte to zapsané v přihlášce. Pak musíte vyplnit OMLUVENKU ŠD!!!  Omluvenky typu SMS a TELEF. HOVORU jsou NEPŘIJATELNÉ!!!

POZOR - Omluvenka napsaná v úkolníčku = vytržení listu z notýsku dítěte. Vychovatelka musí mít omluvenku dítěte u sebe!!!

Pokud si žáka/žákyni vyzvednou zákonní zástupci osobně - omluvenku nepotřebujete!

Omluvenka v případě, že žák bude odcházet SÁM ze ŠD:

  1. OMLUVENKU PRO ODCHOD ZE ŠD MUSÍ ŽÁK ODEVZDAT NEJPOZDĚJI VE STEJNÝ DEN, DODATEČNÉ OMLUVENKY JSOU NEPŘIJATELNÉ!!!
  2. OMLUVENKA MUSÍ OBSAHOVAT TYTO ÚDAJE: CELÉ JMÉNO ŽÁKA, DEN A ČÍSELNÉ DATUM ODCHODU (př. Úterý 15. 3.), ČAS ODCHODU, POŽADAVEK - BUDE ODCHÁZET SÁM x SAMA, PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE A DATUM (kdy jste omluvenku vyplnili)
  3. ODCHÁZÍ-LI ŽÁK/ŽÁKYNĚ ZE ŠD SAMA, MUSÍ TO BÝT JASNĚ NAPSÁNO V OMLUVENCE
  4. V případě, že žák nebude mít omluvenku, NEBUDE ZE ŠD UVOLNĚN a musí vyčkat do vyzvednutí zákonným zástupcem nebo osobou zmocněnou k vyzvednutí žáka/žákyně.

TÍMTO OPATŘENÍM CHRÁNÍME PŘEDEVŠÍM ZDRAVÍ A BEZPEČNOST VAŠICH DĚTÍ :)

                                                                                                                           Děkujeme za pochopení

 

Tiskopis omluvenky můžete stahovat zde!

 

Tiskopis omluvenky

 

OMLUVENKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY    šk.r.2018/2019

 

   Jméno žáka: ________________________________­____

 

   Tř:____   Datum a čas odchodu: ____________________

 

   Odchází ze ŠD: ______________________

 

   Datum: _________     podpis zák.z.: _________________

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj