Původní stránky

Personální obsazení pro rok 2016/2017


Pedagogický sbor a ostatní zaměstnanci právního subjektu Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov školní rok 2016/2017

Ředitelka školy: Mgr. Ilona Skořepová
Zástupkyně ředitelky: Ing. Dagmar Hegrová
   
I. stupeň ZŠ:  
1. třída: Mgr. Romana Hašková
2. třída: Mgr. Martina Šolcová
3. třída: PaedDr. Václava Nesvadbová
4. třída:                          Mgr. Klára Petříčková
5. třída: Mgr. Blanka Radiměřská
   
II. stupeň ZŠ:  
6. třída: Mgr. Jana Reilová
7. třída: Mgr. Pavla Strasserová
8. třída:                         Mgr. Světluše Pospíšilová
9. třída: Mgr. Pavel Havlíček                              
Pedagog na II. stupni ZŠ: Mgr. Michal Matěna
asistentka pedagoga: Berenika Plešingerová

výchovný a kariérový poradce,

metodik prevence:     
Mgr. Pavla Strasserová
správce počítačové sítě:       Zbyněk Koláčný
správce školní matriky:           Mgr. Michal Matěna
vychovatelka ve školní družině:                 Soňa Grusová
   
školnice I. stupně ZŠ: Stanislava Balcarová
školník II. stupně ZŠ:               Zdeněk Tringela
   

Mateřská škola:

 
vedoucí učitelka: Jiřina Malá
učitelky: Lenka Mihálková
  Šárka Valentová
   
školnice: Jitka Vitvarová
kuchařka : Jiřina Sedlmajerová
   

Školní jídelna:

 
vedoucí ŠJ: Lenka Petráková                   
kuchařky: Alena Jiřičková
  Anna Daliborová
  Zdeňka Voženílková
   
   

Pilníkov 30. 8. 2016   

Mgr. Ilona Skořepová, ředitelka školy

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj