Původní stránky

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ


V rámci projektu ,,Ve třídě je dobře", na který jsme získali grant z MŠMT, spolupracujeme s občanským sdružením SEMIRAMIS. V letošním šk. roce budou lektoři pracovat v oblasti prevence rizikového chování s 6. - 9. třídou. Poprvé nás navštíví v listopadu.

metodik prevence

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj