Původní stránky

Prezentace krajů


Prezentace krajů, 9. třída
1. Skupiny žáků (2-3), podle množství krajů, které budou probírány.
2. Prezentace buď na pc (formou PowerPoint), nebo na papír (čtvrtky).
3. Prezentovat budou všichni, kteří jsou ve skupině.
4. Co bude v prezentaci:
a) znak kraje
b) krajské město
c) kraj v číslech (obyv., rozloha, zalidnění, okresy)
d) reliéf (fyzicko-geografická charakteristika) (pohoří, hory, vodstvo, fauna a flóra)
e) sociografická stránka kraje (nejvýznamnější sídla kraje, hospodářství)
f) Struktura obyvatelstva (pyramidy, časové řady, náboženství, nezaměstnanost,
g) památky a významná místa kraje (hrady, zámky, NP, CHKO, UNESCO, typické výrobky, produkty z dané lokality – Stř. Č. - auta)
h) nebezpečí, které hrozí v určitých místech kraje (příklad: Litvínovsko – těžba uhlí)
i) nej v daném kraji (jedinečnost v kraji, nejvyšší, největší, nejnižší)
5. Prezentace bude obsahovat obrázky (internet, fotografie, neskenované fotky, knížky), mapy, klidně i satelitní fotografie (na internetu jsou dostupné).
6. Každá prezentace musí obsahovat zdroje, odkud jste čerpali (viz Informatika)
Doporučené zdroje informací:
Internet, knihy, zeměpisné atlasy, popisné atlasy, vlastní fotky, info rodiče…
Programy: Google Earth (www.earth.google.com)
Internet: www.mapy.cz
www.wikipedia.org
www.obce.sweb.cz
www.czso.cz
www stránky jednotlivých krajů (př. http://www.kr-kralovehradecky.cz/)
lze využít youtube.com
používat pojmy, kterým rozumím!
Nepoužívat ctrl+c, ctrl+v (míň, je někdy víc)
Možná konzultace (mail, po škole)

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj