Původní stránky

Projekt „Místo, kde žijeme“


Projekt se uskutečnil 26.10.2015 v 1.-4. třídě. Byl zaměřen na bližší seznámení s obcí Pilníkov, na významné budovy, práci s mapou, určování světových stran a bezpečnosti chodce. Jednotlivé činnosti byly přiměřené věku a schopnostem, byly realizovány venku i ve třídě. Na závěr projektu každá třída projekt zhodnotila.

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj