Původní stránky

Projektový den – Mimořádné situace


            V pondělí jsme využili slunečného počasí a uspořádali jsme poslední projekt letošního školního roku. Zapojili se žáci celé školy, kteří byli rozděleni do 4 – 5členných skupin. Obešli trasu kolem bývalého tábora a plnili zadané úkoly na šesti stanovištích.

Ze všech stanovišť nejvíce zaujalo stanoviště Hod granátem na cíl, opačný názor měly děti na stanoviště Třídění odpadů.

Na stanovištích Tísňová volání a Ohrožení a evakuace získali žáci nejvíce bodů, zřejmě proto, že tato látka je zařazena do výuky ke konci školního roku.

Podle výsledků na jednotlivých stanovištích můžeme usuzovat, že žáci chápou závažnost problematiky mimořádných situací a vědí, jak je třeba se zachovat, jednat a dokázat pomoci. Při řešení problémů využili nejen vlastních zkušeností a znalostí, ale i rady starších spolužáků či učitelů přítomných na stanovištích.

Při realizaci projektu se velmi aktivně zapojila většina žáků 9. třídy, asistovali na stanovištích a doprovázeli skupinky spolužáků z 1. – 3. třídy.

Celý projekt byl vyhodnocen tvůrci a žáci byli odměněni podle dosažených výsledků.

 

Všechna družstva byla při jednotlivých činnostech fotografována.

         

Pokračujte do fotogalerie zde -->

 Mgr. Pavla Strasserová

Mgr. Světluše Pospíšilová

 

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj