Původní stránky

Referát na zeměpis - státy Evropy


1. Práce bude vytvořená v PowerPointu

2. Úvodní slide - název státu, autor, školní rok

3. Zákaldní informace: hlavní město, rozloha, počet obyvatel, hustota zalidnění, porovnání s ČR, měna, hlava státu

4. Lokalizace v Evropě - mapy, obrázky

5. Fyzickogeografické podmínky státu - mapa, vlastní zhodnocení, obrázky hor, řek, přírodních zajímavostí

6. Socio-ekonomická charakteristika - velká města, hospodářství (zemědělství, průmysl, služby), známé firmy

7. Zajímavosti pro turisty, místní speciality, známé osobnosti

8. Zdroje informací

 

Žák odprezentuje stát, prezentace nebude obsahovat zkopírované stránky z různých serverů, obrázky budou dostatečně veliké, aby bylo poznat, co na nich vlastně je, budou v optimální kvalitě  (žádný kostičky), žák by měl být schopný reagovat na případné dotazy, vědět, co případná daná firma vyrábí atd.

 

Možné průběžné konzultace - osobně, nebo přes e-mail: michal.matena@seznam.cz

 

Hodně zdaru a zábavy při poznávání okolních států.

MM

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj