Původní stránky

SEZNAM ALERGENŮ


Dne 13.12.2014 nabude účinnosti nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Jde o směrnici 2000/89ES - alergeny

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj