Původní stránky

Slavnostní zahájení školního roku 2016 - 2017


Za krásného slunečného počasí jsme se sešli na náměstí před budovou školy, abychom slavnostně zahájili nový školní rok 2016/2017. Příjemné slavnostní chvilky s námi strávili i pan starosta Miroslav Klapka a předseda Školské rady a SRPDŠ pan Josef Červený, kteří všem zúčastněným popřáli úspěšný start do nového školního roku.
     Žáci deváté třídy přivítali 19 nových prvňáčků. Deset dívek a devět chlapců.  Do pilníkovské základky se přihlásili i noví žáci. Do druhé třídy jeden chlapec, do třetí a čtvrté a páté třídy jedna dívka. Tři chlapci a jedna dívka nastoupili do šesté třídy ze ZŠ Chotěvice. Celkem jsme přivítali osm nových žáků. Naši školu nyní navštěvuje 167 žáků.
     I já přeji žákům, pedagogům a provozním zaměstnancům bezproblémový start do nového školního roku, příjemně strávené společné dny ve škole, hodně nových kamarádů.

 

Mgr. I. Skořepová, ředitelka školy

 

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj