Původní stránky

Sleva na dani za umístění dítěte v mateřské škole za rok 2022


 

Vážení zákonní zástupci,

podle zákona č. 586/1992, o daních z příjmů, na základě vaší žádosti vydává ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov, potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole.

V případě zájmu o vystavení potvrzení za rok 2022 si žádost můžete stáhnout z webových stránek školy nebo, vyzvednout v jednotlivých třídách MŠ od 23. 1. 2023 a odevzdat zpět vedoucí učitelce MŠ do 1. 2. 2023.

 

Potvrzení bude vydáno po uhrazení všech plateb za kalendářní rok 2021, a to od 7. 2. 2023 zástupkyní ředitelky pro MŠ.

                                                                                  

 

Ing. Dagmar Hegrová

                                                                                       ředitelka školy     

Žádost zde…

 

Zákon č. 586/1992

§ 35ba

Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob

(1) Poplatníkům uvedeným v § 2 se daň vypočtená podle § 16, případně snížená podle § 35, 35a nebo § 35b za zdaňovací období snižuje o

            g) slevu na umístění dítěte

§ 35bb

Sleva za umístění dítěte

(1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně poplatníkem vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24.

(2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

(3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.

(4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy.

(5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj Certifikát projektu