Původní stránky

Tonda Obal na cestách


Žáci 1. stupně dne 11.11. 2013 se zúčastnili přednášky o třídění odpadu a jeho recyklaci s názvem Tonda Obal na cestách. To, že je třídění odpadu nutné, jsme samozřejmě věděli, ale až čísla o obrovském množství odpadu nás plně přesvědčila. Přednáška byla zpestřena krátkými filmovými ukázkami z míst, kde k recyklaci dochází. Na závěr jsme dostali za úkol vytřídit nejrůznější druhy odpadu a byli jsme úspěšní. Mnozí z nás odcházeli z přednášky s přesvědčením, že v třídění odpadu budou důslednější i doma.            

žáci a třídní učitelky

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj