Původní stránky

Turistický kurz 2014


Pokyny k TURISTICKÉMU KURZU 2014

6. TŘÍDA

Informace pro rodiče

1. Termín odjezdu: úterý 20. 5. 2014

2. Doprava vlakem: sraz v 8:00 na vlakovém nádraží Pilníkov

3. Ubytování: Chatový tábor Pecka

4. Návrat z kurzu: pátek  23. 5. 2014 (do 15. hodiny)

5. Pedagogické obsazení: Mgr. Pavel Havlíček – tř. učitel, Mgr. Michal Matěna

6. Stravování začínáme v úterý večeří a končíme v pátek snídaní.

7. V případě onemocnění nebo zranění před odjezdem, je nutné navštívit lékaře, který písemně potvrdí schopnost a zdravotní způsobilost. Toto potvrzení bude přiloženo v obálce s bezinfekčností.

8. Potvrzení o bezinfekčnosti vyplněné rodiči, kartičku zdravotní pojišťovny přinesou žáci v obálce a odevzdají na vlakovém nádraží ještě před odjezdem. Případná další upozornění uveďte na druhou stranu potvrzení (alergie, léky, zdravotní omezení). Bez tohoto potvrzení se nemůže žák zúčastnit! .

9. Kapesné : peníze pouze pro osobní útratu

10. Úrazové připojištění – (nepovinné) - zabezpečují rodiče

11. Osobní věci budou mít žáci v batohu nebo krosně, případně ve větší cestovní kabele, na TURISTICKÝ KURZ CESTOVNÍ KUFR – NEVHODNÝ.

12. Náhradní oblečení, náhradní obuv, volná obuv, pláštěnka, pokrývka hlavy, repelent, sluneční brýle, plavky, toaletní potřeby, přikrývka – spacák - možno vlastní.

13. Žáci budou mít s sebou LÉKY ( trvale užívané), pružné obinadlo, psací potřeby, drobné hry, kniha

14. Za ztrátu nebo poškození cenných věcí vedení kurzu neodpovídá.

15. Vyúčtování bude předloženo po ukončení zájezdu všem rodičům.

16. Bezpečnostní a kázeňské směrnice:

Podle pokynů MŠMT ČR v případě závažného porušení kázně bude žák poslán domů na náklady rodičů bez nároku vrácení platby za kurz.

 

 

Turistický kurz je součástí vyučování, případné výchovné problémy a větší nekázeň může být hodnocena i sníženou známkou z chování.

Během celého pobytu je přísný zákaz konzumace alkoholu, kouření cigaret a užívání jiných omamných látek ( v ubytovacím objektu i mimo něj!!!).

Pokud žák nebude schopen absolvovat kurz, je nutné informovat před odjezdem třídního učitele.

Také pro více informací mne prosím kontaktujte na tel. 603 774 994

 

 Mgr. Pavel Havlíček

ZŠ A MŠ PILNÍKOV

 

Prohlášení o bezinfekčnosti stahujte zde.

Prohlášení odpovědnosti  stahujte zde.

 


Program

TURISTICKÉHO KURZU

 

Úterý:  Příjezd do kempu, ubytování, vycházka do blízkého okolí

Středa: Práce s buzolou, azimut, orientace podle mapy, turistika, hry v přírodě

Čtvrtek: Celodenní výlet

Pátek: Úklid, turistika, návrat zpět domů

 

Program bude přizpůsoben klimatickým a technickým podmínkám.

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Havlíček

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj