Původní stránky

Účast ZŠ a MŠ Pilníkov v projektech


Projekty v níž je zapojena Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov

 

 

Škola obdržela další finanční prostředky současně na dva účely:

 

a) na digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí  v mateřské škole, finanční částka 32 000,- Kč

 

b) na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti, finanční částka 78 000,- Kč

 

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2022/02/Priloha-1-Plakat_Digitalizujeme-1.pdf

 

 Certifikát Podnikavá škola

 

 


 

 Projekt

 

 ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY
 VÝUKY NA ZŠ A MŠ PILNÍKOV
 III

 

 je spolufinancován Evropskou unií.
 Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových
 kompetencích. Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019098

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt

 UČÍME SE PODNIKAVOSTI

 je spolufinancován Evropskou unií.

 Cílem projektu je vybudování odborné platformy 42 centerkolegiální podpory s  kvalifikovanými pedagogickými pracovníky,kteří budou schopni efektivně sdílet a  předávat své zkušenostiv oblasti podpory podnikavosti žáků základních škol.

 
 
 
 

  Projekt

 ŠABLONY II - ZVÝŠENÍ
  A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY
  NA ZŠ A MŠ PILNÍKOV
  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00102
  17
  je spolufinancován Evropskou unií.

 Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových
  kompetencích.
  Celková výše podpory: 1 266 896 Kč.

 

 

 

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj Certifikát projektu