Původní stránky

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016


Akce proběhla ve spolupráci s městem Pilníkov.Do úklidového dne se zapojily všechny třídy naší školy a mateřská škola.Třídy uklízely místa v Pilníkově podle dohodnutého rozpisu. Odpad děti a dospělí třídili na plast, papír, sklo a směs. Odpoledne pracovníci města provedli svoz vytříděného odpadu. Akce se opět setkala s kladným ohlasem u dětí, rodičů i veřejnosti. Zúčastněným jsme s panem starostou poděkovali za snahu o zkvalitnění čistoty našeho městečka.

 

Mgr. Ilona Skořepová, ředitelka školy

 

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj