Původní stránky

V hodinách pracovní výchovy


V šesté třídě o hodinách pracovní výchovy žáci získávají praktické dovednosti do běžného života. Snažíme se o rozvoj polytechnické, tedy řemeslné výchovy. Celé září jsme uklízeli školní zahradu a školní hřiště. Žáci získávali dovednosti jako je hrabání, zametání, nakládání a jízda s kolečkem. V říjnu jsme se naučili pracovat s tepelnou řezačkou na polystyrén. Žáky činnosti velmi baví.

Mgr. I. Skořepová, ředitelka školy

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj Certifikát projektu