Původní stránky

Výlet do Harrachova a Pasek nad Jizerou


Již mnoho let navštěvují žáci naší školy Sklárnu a minipivovar Novosad a syn Harrachov, muzeum skla v Harrachově a Památník Zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou. Tentokrát exkurze vyšla na osmou a devátou třídu.

Nejprve žáci zavítali do Památníku Zapadlých vlastenců s expozicí seznamující návštěvníky s bohatými kulturními tradicemi obce, s historií, spolkovým životem, živnostmi, řemesly a průmyslem obce od 19. do poloviny 20. století.

 Vedle dvou ručních tkalcovských stavů, které si mohli žáci sami vyzkoušet, zde obdivovali soustružnickou dílnu se souborem nářadí nebo pohyblivý betlém bratří Škrabálků. Nedílnou součástí je také stálá výstava krkonošské houslařské školy, která představuje Paseky jako kolébku houslařství. Na závěr žáci se zájmem zhlédli desetiminutový dokument o vzniku houslí, jejichž cena se pohybuje od 250 000,- do 300 000,- Kč. 

Další část exkurze proběhla v Harrachově, kde si děti nejprve prohlédly exponáty v muzeu skla.  Pak se vydaly do sklárny, tam si poslechly odborný výklad a pak už na vlastní oči sledovaly práci sklářů u sklářské pece a tradiční ruční výrobu sklářskými píšťalami, foukání do dřevěných forem a broušení skleniček nebo součástí lustrů.

Na závěr si žáci mohli zakoupit druhojakostní sklo za velmi příznivé ceny a obdarovat tak své blízké krásným dárkem.

Mgr. S. Pospíšilová

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj