Původní stránky

Vánoční trhy - 2. 12. 2016


Vánoční  trhy

2. 12. 2016 uspořádala Základní škola v Pilníkově sedmý ročník Vánočních trhů. Celoškolní projekt připravovali všichni vyučující a žáci. Cílem této akce pro veřejnost je, aby žáci získali dovednosti v oblasti poptávky trhu, naučí se různé výtvarné techniky, spolupracují spolu. V rolích průvodců, prodejců a obsluhy se děti učí komunikovat s dospělými. Návštěvníci si mohli také poslechnout pěvecká vystoupení žáků. Novinkou letošních Vánočních trhů byly tvůrčí dílny. Ve školní jídelně při občerstvení si návštěvníci mohli přátelsky popovídat. V multimediální učebně se promítaly fotografie ze školních akcí. Smyslem celé akce je, aby si lidé prohlédli prostory školy v budově na náměstí, neformálně si popovídali a škola se tak stala místem přátelského setkávání lidí. Letošního ročníku se zúčastnilo opět rekordních 320 návštěvníků. Získané finanční prostředky obdrželi třídní učitelé na aktivity s žáky. Všem sponzorům a aktivním organizátorům, kteří se na školních vánočních trzích podíleli, patří veliké poděkování.

Ilona Skořepová, ředitelka školy

 

 

Všechny fotografie...

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj