Původní stránky

Zápis dětí do 1. třídy na školní rok 2019/2020


 

Zápis dětí do 1. třídy

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy, Pilníkov, okres Trutnov oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy školního roku 2019 / 2020

se koná ve úterý 16. 04. 2019 od 13,30 – 16, 30 hod. v budově I. stupně v ulici Trutnovská č. 50 v Pilníkově.

 

Pro školní rok 2019/2020 budeme otevírat jednu první třídu.

 

Zákonný zástupce dítěte si přinese s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce

 

Zápis se skládá z:

 1. formální části – zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte vyplněním přihlášky s přítomným pedagogem, obdrží registrační číslo dítěte a Desatero rodičům. Formální část trvá nejvýše 20 minut.

 

 1. motivačního rozhovoru pedagogického pracovníkase zapisovaným dítětem. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti, například znalost barev, tvarů, prostorovou orientaci, povídání o obrázcích. Motivační rozhovor bude probíhat hravou formou.

 

 

Naše hlavní cíle jsou:

 

 • škola rodinného typu s individuálním přístupem;
 • spokojenost ve vztazích žák – pedagog – rodič;
 • poskytovat ve škole bezpečné prostředí, kvalitní a stálé aktivity v oblasti prevence;
 • žáky vybavit dovednostmi do praktického života;
 • poskytování kvalitních služeb v oblasti vzdělávání;
 • držet krok s moderními technologiemi :

-  interaktivní výuka ve všech třídách na I. stupni ZŠ,

-  interaktivní výuka ve všech třídách na II. stupni ZŠ,

-  multimediální učebna - Interaktivní tabule + visualisér,

-  nová moderní, plně vybavená učebna přírodních věd,

-  moderní počítačová učebna ;

 • Kvalitní práce s integrovanými žáky;
 • Pestrá nabídka volnočasových aktivit podle zájmu žáků;
 • Výuka anglického jazyka od 3. třídy a na II. stupni jako druhý cizí jazyk výuka německého jazyka;
 • Zaměření školy na kladný vztah k přírodě – školní vzdělávací program Ekola;
 • Kurzy pro žáky: lyžařská školička, plavecký, dopravní, turisticko-zdravotnický, turisticko – ekologický, lyžařský, adaptační;
 • Výuka s projektovými a tematickými dny.

 

Vize: „ Chceme být aktivní školičkou, kam všichni chodí rádi a naučí se dovednosti do praktického života.“

 

Pilníkov 4. 3. 2019

Mgr. Ilona Skořepová, ředitelka školy

 

PDF verze ke stažení.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             2.

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj