Původní stránky

Zápis ze zasedání Školské rady konané dne 9. 10. 2017


 

Zápis ze zasedání Školské rady, při Základní škole a Mateřské škole Pilníkov, konané dne 9.10.2017

  

Přítomni: 

 • Ing. Dagmar Hegrová, Mgr. Pavla Strasserová, Romana Hurdálková, Josef Červený (předseda) Pavel Dostál

Omluveni: 

 • Vlasta Kolínová (zástupce předsedy)

Hosté 

 • ředitelka ZŠ, Mgr. Ilona Skořepová 

 

 

 Program: 

 1. Zahájení a přivítání zástupců 
 2. Kontrola zápisu z minulé schůze 
 3. Pracovní plán 2017/2018  (finance, fondy, školní řád, ŠVP, stavy žáků, personální obsazení, marketing školy, mzdy, stav budov….) 
 4. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2016/2017 
 5. Náměty a připomínky členů 
 6. Různé 

 

Usnesení:

 

 • Ředitelka školy seznámila přítomné členy s PRACOVNÍM PLÁNEM a VÝROČNÍ ZPRÁVOU, dále pak se změnou a novým personálním obsazením, doplněním týmu o školního asistenta pedagoga, proškoleného školního metodika prevence proti škodlivým vlivům, proškolením pedagogického sboru na resuscitaci a první pomoc, s péčí o zaměstnance a začleňováním dětí s různými poruchami - školskou inkluzí.

 

 • Stavy žáků – opětovný nárůst studentů oproti loňsku, velký podíl žáci dojíždějící z okolí.

 

 • Seznámení s dotačními fondy a projekty, plánované rekonstrukce, oprava zvonění, zakoupení sekačky, oprava lůžek v MŠ, nákup nových matrací a ložního povlečení, dále pak pracovat na zvyšování kvality školství a nepolevovat v nastavených standardech.

 

 • Nutné opravy střech budov dolního i horního stupně!!! Do střech zatéká, havarijní stav, již několikrát jednáno se zastupitelstvem města, havarijní stav se intenzivně řeší, vedení obce ví o stavu, dochází k prosakování vlhkosti. Plánovaná výměna vchodových dveří s funkcí automatického otevírání pomocí „bzučáku“. Budova dolního stupně si již nutně několik let říká o nutnou výměnu oken a při vyučování pokud projíždí nákladní automobil, není slyšet vlastního slova, již předloni jednáno se zastupitelstvem města. To samé se týká sociálek, zastaralého nábytku, podlah, vnitřních dveří atd. Pokud máme zachovat trend počtu žáků navštěvujících školu našeho města, je nutné se zaměřit na investice do modernizace. 

 

 

 • I v letošním roce probíhá preventivní program, drogy, kouření, šikana.

 

 • Rodičovské schůzky jsou plánovány na 23. listopadu 2017. 

 

 • Školská rada všemi přítomnými schválila VÝROČNÍ ZPRÁVU ŠKOLY ZA ROK 2016/2017. 

 

Více z historie ŠR, pravidel k postupu při zřizování školské rady, volby předsedy a zástupce, přípravy jednání a rozhodování se závěrečným ustanovením naleznete také na www.zspilnikov.cz  

 

Rodiče i zaměstnanci školy se mohou i nadále na Školskou radu obracet s jakýmikoli podněty a připomínkami k činnosti a chodu školy, a to buď osobně na jednotlivé členy rady, nebo e-mailem na adresu předsedy ŠR  cerveny1974@seznam.cz , případně i písemně na adresu níže.Tato spolupráce je velmi důležitá, bez ní nelze očekávat žádné změny, potřebujeme znát Vaše názory, pocity i potřeby.Školní prostředí je to, co formuje naše děti, které tráví ve škole většinu dne, pojďme se společně podílet na formování tohoto prostředí. 

 

ŠKOLSKÁ RADA – Červený Josef 

Základní škola a Mateřská škola 

Náměstí 35, Pilníkov, 542 42

 

Zápis provedl: Červený Josef+

Originální dokument ve formátu PDF: skolska-rada-2017.pdf

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj